Novas

Plan Infancia

O Grupo Municipal de Esquerda Unida   reclama a elaboración do Plan  de Infancia e Adolescencia, resultado dun acordo plenario de xuño de 2009 a raíz dunha moción presentada polo noso Grupo Municipal. Plan integral que faga unha análise da po…

Censo de áridos

O Grupo Municipal de Esquerda Unida   formulou nas  últimas Comisións informativas de Medio Ambiente  unha dupla demanda en relación cos áridos non inertizados chegados de Holanda. Materiais que segundo o informe da Secretaría Xeral de Calid…

Moción defensa dos animais

Logo da prohibición por parte do Parlamént catalán da celebración de touradas no seu territorio, Esquerda Unida de Ponteareas presentóu no Concello, dentro dunha campaña que Esquerda Unida de Galicia puso en marcha, sendas mocións para declara…

Comedor Escolar

O GM de EU solicitará que na vindeira comisión de educación se aborde a posiblidade de que o Concello asuma a xestión do comedor escolar do colexio “Unión Mugardesa”.O noso grupo xa plantexou esta cuestión varias veces, a última na comisi…

Moción apoio folga xeral

A situación de crise económica e social derivada da aplicación das políticas económicas neoliberais  da globalización capitalista está a producir unha catástrofe social no país e no Estado  sen precedentes na nosa historia nos últimos tri…

Negociación convenio Emafesa

O Grupo Municipal de Esquerda Unida  quere manifestar o seu respaldo as demandas formuladas polas traballadoras e traballadores da plantilla da empresa Emefesa, concesionaria dun servizo público de interese xeral, no marco da negociación do seu co…

Ordenanzas fiscais

O Grupo Municipal de EU denuncia o atraso para pór en vigor as modificacións nas ordenanzas fiscais acordadas a instancias de Esquerda Unida, en particular a batería de medidas para aumentar a progresividade dos impostos municipais e  perseguir a…

Ataque antidemocrático da Fiscalía Xeral do Estado

O Grupo Municipal de Esquerda Unida   vese na obriga de denunciar a actuación da Fiscalía Xeral do Estado, a cal vén de remitirlle ao fiscal superior do TSXG o acordo do Pleno do concello de Ferrol que amosa o apoio desta cidade as actuacións r…

Pregunta Ramón Cabanillas

A nosa organización considera que o aproveitamento dos edificios públicos, para dar os servizos que os veciños e veciñas precisan, é unha das atribucións máis importantes que as Institucións Públicas teñen que levar a cabo no cumprimento da…

Rosalía de Castro

O Grupo Municipal de EU insta ao Goberno Municipal a planificar unha serie de actividades que se sumen ás que polo país se van producir no 125 cabodano do pasamento da poetisa Rosalía de Castro. Temos que lamentar a inacción e a falla de iniciati…

Retraso construcción campo de herba artificial

O GM de EU reclama que na vindeira comisión de urbanismo e industria se inclúa na orde do día un punto relativo á situación actual da proposta de modificación puntual do P-1 aprobada polo concello pleno para permitir a creación dun campo de he…