Abandono parque público

 

 

Xosé Henrique González Lago esíxelle o Concello a inmediata reparación do mobiliario de xogos do parque e que se retiren os parafusos do antigo banco que poden provocar un accidente.

 

Ninguén pensaría que hai uns días o concello investiu unha cantidade que ninguén coñece na construcción dunha rotonda o Ciclismo onde se utilizou o nome e a historia dos irmán Rguez Barros, e a escasos oitocentos metros no final da rúa que leva o nome dun dos irmáns concretamente a de Manuel Rguez Barros o parque que alí se construíu a día de hoxe esta abandonado.

 

Xosé Henrique González Lago mostra así a política populista do PP en Ponteareas onde as grandes obras que se van realizar son gracias a reivindicación da organización que representa.

 

Un novo colexio, un novo instituto, a ETAP e un longo etc. Sempre que se fai algo en Ponteareas e  previa denuncia da nosa organización.

Relacionados