Acoso escolar homofóbico

Por suposto é responsabilidade da familia que as novas xeracións aprendan a convivir e a respectar á xente, mais son as institucións educativas as que tamén teñen que encargarse disto, posto que é unha das súas funcións é ensinar ás novas xeracións a vivir nunha sociedade na que exista tolerancia e respecto mutuo entre os cidadáns.

Por desgraza, non sempre existe un ambiente propicio nas institucións de educación para levar acabo esta fin pois hoxe en día, tanto nas escolas, institutos e universidades, existe o acoso escolar. Isto é calquera forma de maltrato físico, verbal ou psicolóxico producido dentro dos centros de educación de forma reiterada nun período de tempo.

Esta situación é dun gran perigo, posto que en moitos casos a vítima remata marxinada, con problemas psicolóxicos e, en algún caso, co suicidio desta persoa. As causas que provocan o odio de parte do estudantado cara un individuo poden ser moi diversas, pero existe unha que se repite en todos os centros de Galicia, do Estado e no resto do mundo: o acoso por homofobia.

Segundo datos da FELTG (Federación Estatal de Lesbianas, Transexuais e Gais) o acoso por homofobia triplica ao causado por outros motivos, e o 43% das persoas afectadas considera a vía do suicidio como posible saída á súa penosa situación. Esta situación empeora en certos ámbitos poboacionais, como pode ser o rural galego lugar de máis tradición relixiosa e vida heteropatriarcal.

Por todo isto o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela propón ao Pleno do concello de Santiago a seguinte proposta de

ACORDOS

Primeiro.- Que o Concello promova levar a cabo charlas nos centros de educación de primaria e secundaria contra a discriminación ao colectivo LGTBI e contra a LGTBIfobia, contando coa axuda e colaboración das diferentes asociacións LGTBI e das seccións dos partidos que se encargan deste aspecto.

Relacionados