Adianto eleccións

É máis que evidente, cando nin se cumpriron dous anos de lexislatura, que a nefasta xestión política, social e económica do Partido Popular está a provocar graves problemas no benestar dos veciños e veciñas.

Máis, se cabe todavía, cando a esta xestión privatizadora, antisocial e neglixente, se lle une a dimisión de Conde Roa, por un presunto fraude fiscal, a imputación do actual alcalde, Ángel Currás, e constantes liortas internas personalistas pola posible sucesión, que obvian os problemas da cidadanía e a pertinente búsqueda de solucións, asi como anuncian unha inminente situación de ingobernabilidade.

Tamén é manifesto, por exemplo, que a vital labor de elaboración dos orzamentos municipais se está vendo prexudicada polos problemas xudiciais de varios membros do equipo de goberno do PP, pois, segundo o prometido publicamente polo alcalde Currás, se ía iniciar a tramitación destes orzamentos en outubro para garantir que estivese aprobado antes do 31 de decembro de 2012. Obviamente non foi así.

Por todos estes motivos, e moitos máis que atestiguarían a nefasta xestión do PP local, o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela reclama ao Senado e o Consello de Ministros que tal como se expón no artigo 61 da lei reguladora das Bases do Réxime Local, no seu apartado primeiro, fagan efectiva a disolución dos órganos da corporación local dado o suposto de xestión gravemente danosa para os intereses xerais que supoñen incumprimento das súas obrigas constitucionais.

E a continuación, aplicando o apartado terceiro deste artigo 61, que expón que unha vez disolta a corporación local será de aplicación a LOREG, en relación á convocatoria de eleccións anticipadas.

LOREG, que no seu Título III no artigo 183 expón que no suposto de disolución de corporacións locais por acordo do Consello de Ministros deberá procederse á convocatoria de eleccións para a constitución dunha nova corporación dentro do prazo de tres meses

Relacionados