Adquisición terreos na parroquia de Cela

 

 

No vindeiro pleno a nosa formación presentará unha iniciativa co fin de reclamar un compromiso do Goberno para dar cumprimento os acordos plenarios que en diversas ocasións ten plantexado o noso Grupo, co fin de dotar a Cela  dunhas infraestructuras que permitan o desenvolvemento dun mínimo de actividades sen ter que desprazarse da súa parroquia.

 

Neste sentido o noso Grupo vai a requirir a esixencia de que se formulen datas de compromisos concretos para a compra dos terreos pertencentes a Fundación Tenreiro,  tendo en conta  que na actualidade existen as partidas económicas necesarias  aprobadas para tal fin. neste caso en particular

 

Para a nosa formación política A dilixencia e celeridade forman parte do bo facer das administracións públicas, circunstancia que non se cumpre  neste caso en particular. Resulta tamén criticable a escasa sensibilidade e pouco interese por parte das autoridades locais na axilización dos trámites necesarios, cara os veciñs de Cela, que se sinten totalmente esquecidos  a hora de solucionar os problemas  para  dotar a parroquia das infraestructuras necesarias para mellorar a súa calidade de vida, e facer realidade o compromiso municipal.

Relacionados