compostela.gif - 5.83 Kb

Anuncio novas taxas

 

Nesta ocasión, como xe se fixera coa regulación semafórica da rúa Pitelos por parte do PSdG e o BNG, o PP toma nota da nosa moción, presentada o 1 de decembro de 2010, na que pedíamos que se elaborara unha ordenanza fiscal reguladora da taxa por instalación de caixeiros automáticos nas fachadas dos inmobles con acceso directo dende a vía pública.

 

Mais, como vén sendo habitual con calquera goberno local, a información é moi reducida polo que non podemos valorar correctamente se a medida tomada polo goberno do señor Currás é tan ambiciosa como a nosa proposta ou unha mera actuación cosmética.

 

Tamén queremos recalcar que dado a falta de información, para o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela non se identifica correctamente que entende o PP por cobrar unha taxa a mesas informativas situadas na beirarrúas.

 

A falta de máis información adiantamos que a nosa organización considera inadmisible que se cobre unha taxa por mesas informativas a ONGs, sindicatos, partidos políticos e outras organizacións sen ánimo de lucro que utilicen a vía pública para dar a coñecer as súas actividades.

 

Por todo isto, unha vez máis, reclamamos que o anuncio de medidas se explique de forma pormenorizada e que os pertinentes borradores de ordenanzas sexan aloxados na páxina web do Concello para que a cidadanía que o desexe poda ter a información precisa.

Relacionados