Apoio mobilización de xustiza

en fronte dos xulgados de Vigo en protesta pola aprobación por parte do Goberno dunha lei de taxas,que vai supor un golpe de Estado en materia xudicial.

Para Esquerda Unida de Vigo as taxas previstas imposibilitan de facto que a meirande parte da nosa cidadanía poida recorrer aos tribunais de xustiza, xa non para difíciles recursos incluso para exercer os dereitos de defensa dos dereitos na orde civil, nos xuízos ordinarios cos máis abundantes delses, os procedementos monitorios, os procedementos abreviados e ordinarios así como as apelacións.

Esquerda Unida ten que chamar á cidadanía a rexeitar esta iniciativa do goberno Rajoy, iniciativa cun marcado carácter clasista, por canto produce unha xustiza para os ricos, que si van poder manter a súa presenza nos procedementos xudiciais e outra in-xustiza para o maioría social traballadora deste país, que non o vai poder facer. Cómpre lembrar o actualisimo informe de GESTHA sobre a fin das clases medias, que sinala que o 47,7% dos fogares galegos atópanse nunha situación de precariedade, que os fai moi dependentes destes gastos sobrevidos que marca o proxecto de lei de taxas do PP.

Se a este proxecto sumámoslle a pretensión de Gallardón de non contratar maís xuíces e que sexan os titulares os que fagan peonadas, cando xa están saturados podemos coñecer que quere o PP: bloquear o funcionamento da administración da xustiza, reservada agora xa para os ricos e denegala de facto pola vía do seu encarecemento ao resto da cidadanía.

Os golpes ao poder adquisitivo dos traballadores e traballadoras de xustiza, a perda de dereitos e condicións de traballo, a non renovación das plantillas atenazadas pola non reposición de vacantes… son elementos que amosan o desinterese por contar cunha administración de xustiza prestixiada e eficaz, e expresan a determinación do PP de maniatar un poder do Estado chamado a fiscalizar e depurar as sistemáticas corrupción dun réxime político agonizante.

 

 

Relacionados