Asociación Lazos-pro solidariedade

O Consello Local de Esquerda Unida, tras unha xuntanza mantida coa dirección de Lazos Pro-Solidariedade, non pode cualificar más que como neglixente e partidista a política de atención social da Concellería de Benestar Social.

A Asociación Lazos Pro-Solidariedade, que recolle nos seus estatutos como obxectivos a prevención e atención a persoas con VIH, así como a exclusión social, queda fora dos programas do goberno municipal, quen unilateralmente decide que non está entre os seus obxectivos a exclusión social (cando está recollido expresamente e cando funciona como banco de alimentos e roupeiro, entre outros servizos) e recorta as partidas destinadas ao mantemento deste fin social nun 40%.

O motivo que se aduce para este brutal recorte, que segue a dinámica do goberno autonómico e central, é a falta de fondos, cando existe un remanente que se vai destinar a tapar buracos consecuencia de xestións nefastas (como o rescate de FIMO, ao estilo de Bankia) ou en obras que poidan dar titulares de prensa e fotos bonitas do alcalde cortando cintas, no canto de xerar emprego, atender ás persoas en situación de risco de exclusión social e dinamizar o tecido produtivo da cidade. Resulta un paradoxo que outras entidades eclesiásticas non teñan que someterse a ningunha creba, xa que non hai un criterio público de baremación para a concesión destas axudas, o que as converten en manipulables por intereses partidistas.

 

A ausencia de fondos levará ao peche a esta entidade fundamental para a comarca, a perda de varios postos de traballo e a desatención a persoas de vulnerabilidade especial. Esquerda Unida considera que as prioridades dun goberno son as persoas, non os bancos, as prazas ou os baldeos extemporáneos para o paso glorioso do noso alcalde, e un goberno que nos saiba discernir esta disxuntiva non pode máis que dimitir, e deixar paso a outras políticas centradas na supervivencia da comarca.

Relacionados