Atascos, mobilidade e PIMUS

 

O grupo municipal de Esquerda Unida – Os Verdes considera que o caos circulatorio que produzo o concerto de rapaces no Palacio da Opera ven a demostrar a urxente necesidade dunha actuación integral en mobilidade, debido ao caos de tráfico e mobilidade no que esta inmersa a nosa cidade.

 

Esquerda Unida esixe o desenvolvemento dun Plan Integral de Mobilidade Universal e Sostible (PIMUS) que resolva os grandes problemas de tráfico existentes na cidade. O devandito PIMUS debese elaborar mediante participación cidadá, coa participación do movemento veciñal, dos colexios técnicos como o de arquitectos e o de enxeñeiros, dos expertos en mobilidade, dos movementos ecoloxistas e das distintas forzas políticas coruñesas.

 

Esquerda Unida – Os Verdes conscientes do déficit en mobilidade da nosa cidade leva tempo traballando o tema e pon enriba da mesa as seguintes propostas:

 

   Creación de aparcadoiros disuasorios gratuítos nas entradas da cidade conectados mediante transporte público en carril bus para evitar a entrada de miles de vehículos

   Implantación do billete único progresivo diario que permita a utilización universal do transporte público. Pago do billete no primeiro viaxe e so o 10% en cada transbordo

   Creación de liñas concéntricas que permitan a mobilidade entre barrios

   Substituír a rede de tranvías turísticos por unha moderna para facela operativa

   Implantación de amplas redes de carril bus e carril bici en consenso coa veciñanza

   Ampliación do servizo de aluguer de bicicletas a todos os barrios. Asemade incorporar en cada punto de aluguer un aparcadoiro para bicicletas e outro para motocicletas

   Canalización da circulación polas rúas principais de cada barrio, prohibindo o tránsito nas rúas interiores salvo para residentes, transporte público e carga e descarga

   Loitar contra a dobre fila

   Acordos supramunicipais para coordinar e mellorar o transporte metropolitano e recuperar o tren de proximidade

 

 

 

O veceiro de EU-Vv, César Santiso, indicou que  “o problema de mobilidade na Coruña so se soluciona con vontade e valentía política. En esquerda unida a temos, tena o goberno municipal?, porque non cabe dúbida que A execución do PIMUS, acabaría cos problemas de mobilidade na cidade, ao reducir o tráfico e, xa que logo, melloraría a calidade de vida, reduciríase a pegada ecolóxica e as emisións de CO2, principal gas causante do efecto invernadoiro e o quecemento global, ao tempo de converter A Coruña nunha cidade menos dependente do petróleo, fonte de enerxía que se está a esgotar.  

Relacionados