mugardos.gif - 5.87 Kb

Atención ás persoas dependentes

 

2.- Incrementar o número de persoas contratadas polo concello para atención a dependencia.

3.- Iniciar os contactos para establecer un convenio cunha entidade prestadora de servicios sociais sen fin de lucro para que poidan atender a dependentes recoñecidos que agora non teñen o servicio.

Estas tres líneas de actuación combinadas poden paliar o déficit  de horas que prestamos na actualidade  ós dependentes con PIA recoñecido , cifradas segundo o último informe en 1.434 horas/mes.

Entendemos dende EU que o que non podemos facer é quedarnos cruzados de mans sin intentar buscar solución ós problemas que teñen as persoas dependentes, como está a facer o grupo de goberno escudándose en que a Xunta de Galicia non faí a aportación necesaria.

Relacionados