TEMA: Educación

Os concertos en educación

É obriga tamén dos servizos públicos garantir que “en ningún caso haberá discriminación na admisión de alumnos por razóns ideolóxicas, relixiosas, morais, sociais e de etnia, de sexo ou de nacemento”, artigo 14 da Constitución.

Educación concertada

O Instituto Nacional de Estadística (INE) vén de facer públicos os datos na súa Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada Curso 2009-2010.

ensin.publ.jpg - 8.47 Kb

Covardía da consellaria de educación

A educación, alicerce básico e fundamental para o desenvolvemento de calquera sociedade que aspire a unha condición de vida baseada nos valores da igualdade, o respeto e tolerancia, segue a estar no punto de mira das políticas neoliberais.