TEMA: Baixo Miño

Pregunta peche estaleiro

Estase realizando un cerre con bloques de formigón no estaleiro de Camposancos, Codesal e creemos que tenhen tódolos permisos para realizar as mencionadas obras. (AUNQUE NON SE VE POR NINGURES O CARTEL DE OBRAS) 

Moción OTAN

A OTAN  foi creada en 1949 e a estrutura militar en 1950, para nos esta organización non ten razón de existir e os actuais gobernantes utilizan esta organización fora de Europa incumprindo a lei, e os dereitos humáns.

Moción 25N

O 17 de decembro do ano 1999, a través da resolución 54/134, a Asemblea Xeral da ONU declarou o 25 de novembro o día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. A data elixida como, conmemoración do brutal asasinato en 1960 das tr…

Moción Memoria Histórica

¿Que sucedeu na guerra civil? A resposta é fácil, mortos, feridos, desaparecidos…..etc. Non se trata de vinganza o que se pretende é conhecemento de toda a verdade. 

Moción rúa privada

Que o transversal peatonal, que comunica cas  rúas Tomiño e Ourense, o equipo de Goberno a converteu en unha rúa privada.

Moción Vertidos

A canle  que vai cara a “ESTERQUEIRA” (Depuradora para algúns), na Beira do río Miño, xunto os asteleiros do Pasaxe en Camposancos, un aliviadoiro (Para nos tódos ilegais), de augas contaminantes saen cara o río sen depurar. 

Recuperación monte baixo

Unha ves mais lembramos que fai pouco tempo en Camposancos extraíase area dende a Laminha ata o Puntal. Se paseas por estes lugares decátaste das covas, caminhos  feitos polos tractores camións que realizaban a mencionada extracción de area.

Estrada a Camposancos

Nin co plan E nin co plan I, Camposancos segue no olvido. Dende o empalme ata Camposancos seguimos sen beirarrúas, e o asfalto é unha autentica calamidade. Os Campusinos nos comentan que se gastan cartos sen pensar nos veciños, (arranxo dos peirao…

moción Xosé Carlos Gómez Alfaro

O abaixo asinante José Antonio González Morais, representante do Grupo Municipal de Esquerda Unida, no Baixo Minho,  presenta a seguinte Moción ao obxecto de ser incluída na orde do día do Pleno ordinario e debatida no mesmo coa seguinte,

Non ós orzamentos 2010

Esquerda Unida de A Guarda rexeita a aprobación dos orzamentos pois nos son coherentes en tempos de crise O goberno municipal  non  reduce os seus salarios nin a diminución de dietas.