TEMA: Cambre

cambre.gif - 5.81 Kb

Preguntas á comisión de medio ambiente, obra e servizos

1.- ¿Ten previsto o Goberno algunha actuación para reparar e acondicionar o camiño que transcurre entre a estrada AC-220 e AC-213 no lugar da Telva? 2.- ¿Ten algunha información o Goberno sobre a instalación de iluminación da ponte do Burgo?

cambre.gif - 5.81 Kb

Preguntas ó Pleno

1.- O Pleno da Corporación é o órgano máis representativo do Concello e por iso, o de maior lexitimidade á hora de aprobar iniciativas, especialmente cando son por unanimidade, en consecuencia, os seus acordos non poden reducirse a aparecer na…

cambre.gif - 5.81 Kb

Rogos ó Pleno

1.- En varias ocasións o servizo de calefacción no Centro de Saúde de Cambre e dependencias anexas, é motivo de distintas averías e fallos no suministro.

reciboluz.gif - 16.29 Kb

Apoio ó apagón xeral nos fogares

EU de Cambre fai un chamamento a cidadanía para que participen neste acto de protesta cívico contra as abusivas subidas da tarifa eléctrica e para rexeita o sometemento do Goberno ás decisións das grandes compañías. Esquerda Unida apoia o apa…

Adquisición terreos na parroquia de Cela

O Grupo Municipal de EU esixe o Goberno do concello, que resolva de unha maneira definitiva a situación do atraso na adquisición dun terreo na parroquia de Cela, para a construcción dun Centro Sociocultural e espacio de  recreo para  os veciñ@…

homenaxecamacho.gif - 20.17 Kb

Homenaxe a Marcelino Camacho

No dia de onte o Concello de Oleiros rendiu un emotivo homenaxe a figura de Marcelino Camacho. Interviron o Secretario Xeral de CC.OO de Galicia José M. Sánchez, a filla do sindicalista e a súa viuda Josefina Samper, pechando o acto o Alcalde do …

logoeucambre .gif - 20.65 Kb

Preguntas comisións informativas

1.- Recentemente facilitousenos información co fin de dar nome a unha praza nas inmediacións das rúas Tapia e Maria Mariño. Tendo en conta os problemas existentes suliñados polo técnico municipal en relación a situación da mencionada praza, …

logoeucambre .gif - 20.65 Kb

Rogos comisións informativas

1.- Varias foron as iniciativas que ten presentado o noso Grupo sobre as vallas publicitarias instaladas no territorio do noso concello, tanto en espacios públicos como privados, descoñecendo o control municipal que debe exercer a administración l…

logoeucambre .gif - 20.65 Kb

Rogo comisión informativa medio ambiente, obras e servizos

  1.- Veciñ@s da rúa Ramón Cabanillas teñen presentado no concello un escrito avalado con firmas de distintas comunidades veciñais, denunciando o mal estado dun local ubicado no número 5 da mencionada rúa. O pasado dia 22 de setembro foron in…

Deber de abstención do SR. alcalde

O Grupo municipal de EU-IU quere manifestar o seu rexeitamento a actitude manifestada polo Sr.Alcalde, por non ausentarse e absterse de participar no punto 6º do orden do dia do pleno do pasado xoves dia 30, referente a indemnización de 34.800 euro…

Moción Marcelino Camacho

Camacho, dirixente obreiro e comunista, defensor da liberdade e dos dereitos dos traballador@s, viviu en primeira liña os momentos mais decisivos que protagonizou a crase obreira en España durande o século XX, dedicou toda a súa vida á conquista…

Moción contra as medidas anticrise

O pasado 1 de decembro o presidente do goberno anunciou un paquete de medidas contra a crise económica. En total son nove iniciativas que supóñen rebaixas fiscais para as PEMES, privatizacións parciais de aeroportos, loterías do Estado, e a supr…