TEMA: Cambre

Preguntas á comisión

1.- O parque infantil situado nas inmediacións do Paseo Maritimo do Temple atópase nun estado preocupante de abandono por falta de hixiene nas instalacións, motivado a crecente aparición de ratas, feito denunciado polas personas que frecuentan di…

Asesoramento xurídico laboral

Unha das preocupacións mais importantes de Esquerda Unida o longo da lexislatura é a crise económica e o aumento do paro no noso concello, que na actualidade afecta a 1.809 persoas. 

Taller de emprego

Unha das preocupacións mais importantes de Esquerda Unida o longo da lexislatura é a crise económica e o aumento do paro no noso concello. Así, a Corporación municipal aprobou por unanimidade unha Moción no mes de xaneiro de 2009 presentada pol…