TEMA: Cambre

Rogos

1.- Unha das preocupacións mais importantes de Esquerda Unida o longo da lexislatura é a crise económica e o aumento do paro no noso concello. Así, o noso Grupo ten presentado unha Moción no mes de xaneiro de 2009, para a restauración do noso p…

Preguntas

1.- Nos últimos tempos, estamos asistindo e non con pouca polémica o retraso da inauguración da Escola de Música de Sigrás, motivado (según parece) as filtracións de auga existentes nas instalacións. 

Preguntas á comisión

1.- O parque infantil situado nas inmediacións do Paseo Maritimo do Temple atópase nun estado preocupante de abandono por falta de hixiene nas instalacións, motivado a crecente aparición de ratas, feito denunciado polas personas que frecuentan di…

Asesoramento xurídico laboral

Unha das preocupacións mais importantes de Esquerda Unida o longo da lexislatura é a crise económica e o aumento do paro no noso concello, que na actualidade afecta a 1.809 persoas. 

Taller de emprego

Unha das preocupacións mais importantes de Esquerda Unida o longo da lexislatura é a crise económica e o aumento do paro no noso concello. Así, a Corporación municipal aprobou por unanimidade unha Moción no mes de xaneiro de 2009 presentada pol…