TEMA: Ferrol

Participación tribunais oposicións

O Grupo Municipal de Esquerda Unida  reclama poder estar presente  na calidade de observadores nos tribunais de oposicións para emprego público que se convoquen  no concello. 

Nave do mercado

O Grupo Municipal de Esquerda Unida quere reiterar a demanda para que se efectúe o derrubo da nave do mercado que se atopa fóra de ordenación.  Demanda que xa non é unha cuestión de Esquerda Unida, senón que é do Pleno do concello de Ferrol, …

Vivendas Recimil

O Grupo Municipal de Esquerda Unida lembra,  nas verbas da súa Voceira, Yolanda Díaz,  a ferinte realidade da necesidade social insatisfeita  en materia de vivenda  que hai na nosa cidade. O noso Grupo Municipal impulsou a elaboración dun regu…

Nota de prensa EU Cedeira

Dende o colectivo  de EU Cedeira queremos solidarizarnos e denunciar publicamente o acoso laboral que está a sufrir por parte da empresa privada de recollida de lixo Celta prix o noso compañeiro sindicalista no Concello de Cedeira.

Busto Díaz Valiño

O Grupo Municipal de Esquerda Unida   reclama que se repoña de inmediato o busto do escenógrafo Camilo Díaz Baliño,  logo de  máis de tres anos da súa desaparición. Unha cidade coidadosa dos seus mellores fillos non pode deixar sen atende…

Ampliación casa de acollida

O Grupo Municipal de Esquerda Unida quere manifestar que a ampliación da Casa de Acollida  foi resultado da esixencia do noso Grupo para chegar a un acordo para os orzamentos do ano pasado. Desgraciadamente a inoperancia que preside as máis das ac…

Moción accesos ferroviarios porto exterior

Os Grupos Municipais  de Esquerda Unida e do Bloque Nacionalista Galego veñen de impulsar a presentación dunha moción conxunta  ao obxecto de conquerir un pronunciamento do Pleno do concello de Ferrol que desbote a alternativa sur, que se contem…

Moción CAMF

O Grupo Municipal de EU quere chamar a atención sobre a situación de necesidade xerada pola mala organización dos Centros de Atención ás e aos Minusválidos Físicos e polo modelo de cofinanciamento dos referidos centros ( CAMF ). No noso país …

Forno Bellón

O Grupo Municipal de EU  reclama do Goberno Municipal  que faga efectiva a adquisición do inmoble coñecido como Forno Bellón, no barrio de Esteiro. 

Comedores escolares

A Educación  pública é un servizo público fundamental que os poderes públicos teñen a obriga constitucional de   garantir como dereito. Escola pública que para poder cumprir de maneira integral o cometido  que a nosa sociedade se lle asign…

Nomes do rueiro do Arsenal

O Grupo Municipal de EU  reitera a súa demanda para que se cambien os nomes do rueiro do Arsenal, onde se manteñen denominacións incompatibles coa legalidade vixente, segundo se recolle no articulado da lei 52/ 2007 en relación coa memoria hist…

Custes medioambientais ponte na ría

O Grupo  Municipal de EU  quere alertar dos custes medio ambientais que se desprenden das informacións sobre o proxecto do  tendido ferroviario sobre a ría. O noso Grupo solicitou no día de onte copia do estudo informativo dos accesos ferroviar…