Chafarices de merda

 

Dende EU creemos que a  Empresa que fixo a canalización e colocación da canle é responsable destes feitos? Medio Ambiente, Administración é cómplice por permitir estas chapuzas de obras.

 

¿Porque os señores que nos gobernan co “PlanE”, non fixeron as reformas pertinentes?  ¿Será porque non luce e non saímos na foto? ¿En caso de contaxio que é responsable?

 

Dende EU temos denunciado ante Serprona, e ante o Concello de A Guarda estes e outros vertidos.

 

Dende EU SOLICITAMOS:

 

Que o Concello se dirixa ao Ministerio Medio Ambiente e Medio Rural e Marinho, Dirección Xeneral de Sostenibilidade da Costa e do Mar,Servizo Provincial de Costas de Pontevedra, para que arranxen o antes posible esta deficiencia grave.

Relacionados