Comedores escolares

 

Nos vindeiros días se presentará un escrito para millorar e fornecer  a prestación deste servizo complementario fundamental para a escola pública.

 

Sen prexuízo dun estudo máis pormenorizado dos contidos do prego, a nosa organización rexeita de plano a posibilidade que abre este documento para becar a alumnado procedente doutros centros escolares privados. Esquerda Unida considera que de producirse esta situación estaríase a cometer un novo prexuízo sobre  este servizo complementario do ensino público, dado que  se desviarían cartos dunha partida concebida para atender este servizo no eido do ensino público, partida que non experimenta crecemento algún; partida que ten que sufragar o concello dada a negativa da Consellería de Educación, en mans do PP, a incorporar os comedores escolares de Ferrol á rede dependente que depende de xeito directo da Consellaría. Mantendo desta maneira unha inaceptable discriminación sobre a nosa cidade que ten que rematar canto antes.

 

Lembramos a importancia deste servizo para fornecer a capacidade da escola pública  para ofrecer un servizo educativo integral e de calidade atento ás necesidades do tempo actual, facilitando sobremaneira a conciliación laboral e familiar dos proxenitores do alumnado usuario.

 

Esquerda Unida insta ao Goberno Municipal a manter a prestación deste servizo para o alumnado dos centros públicos como viña acontecendo até o de agora.  A poboación que opte pola privada debe ser consecuente con esa escolla. A nosa organización rexeita a continuada vampirización de recursos económicos públicos polo ensino privado, que pola contra dista de asumir un reparto igualitario dun alumnado plural pola súa condición de clase ou  polas súas identidades culturais.

 

Yolanda Díaz, Voceira do Grupo Municipal, reclama do Goberno Municipal que dirixa unha mobilización social unitaria para arrincar da Xunta de Galicia a asunción integral do servizo dos comedores escolares nas condicións de xestión directa pública que contempla de maneira preferente a normativa vixente, o Decreto 10/2007  de xaneiro, que contempla como modalidade de carácter xeral a xestión directa , deixando como excepcional a situación – discriminatoria con Ferrol – que temos na nosa cidade.

Relacionados