Comunicado polo 8 de Marzo

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela non comparte as medidas en materia de igualdade que o PP está a levar a cabo, tanto a nivel local, autonómico como estatal, mostrando claramente o seu desinterese na loita contra a lacra machista.

O goberno local de Conde Roa reflicte de forma clara este desinterese ao facer que o Consello Municipal da Muller desapareza e que a política de igualdade de muller quede diluída nun macroconsello local de benestar. As políticas de mulleres requiren, hoxe, debido ás enormes eivas existentes, dispoñer dun órgano propio de xestión quen de visibilizar e traballar con transversalidade, pero con autonomía, toda o que afecta á consecución da igualdade, real e efectiva, entre mulleres e homes.

Esquerda Unida Compostela quere recordar que ten rexistrada unha moción para que o Concello dispoña a creación da Casa das Mulleres, un lugar non institucional de encontro entre os distintos colectivos de muller que loitan contra o machismo e o patriarcalismo, onde poder debater propostas, realizar foros e outras actuacións que se poidan facer conxuntamente para acadar o obxectivo da plena igualdade.

Tamén queremos criticar as actuación do PP, tanto a nivel autonómico como estatal, no que se recortaron de forma drástica os orzamentos para políticas de igualdade, que xa non eran os máis adecuados, e sobre todo a vil reforma da lei do aborto, que provoca que, de novo, o dereito da muller a decidir libremente se transforme nun delito con excepcións.

Por último dende o Consello Comarcal de Esquerda Unida Comarcal consideramos vital mudar a cultura actual da sociedade por unha que fomente a tolerancia e o respeto, e por fin sexa posible acadar a sociedade igualitaria en dereitos e deberes . Por iso, é importante impulsar campañas de sensibilización e concienciación nos centros educativos de forma organizada e constante

Relacionados