Comunicado sobre as caixas

 

  • Garantir o mantemento do emprego diante da previsible redución de sucursais.
  • Saneamento das caixas antes de proceder á fusión das mesmas.
  • Mantemento das caixas como entidades públicas xestionadas por profesionais, pero dirixidas polos poderes públicos de maneira clara e decida segundo a política económica deseñada ou planificada.
  • Aposta por unha política crediticia que atenda a economía produtiva e aos sectores xeradores de emprego.
  • Redefinición da política social das caixas, superando unha competencia estéril e redundante entre elas e cun enfoque demasiado atento aos espectáculos.

Rexeitamos a lei de caixas tal como foi aprobada polo Parlamento Galego co apoio do PP e BNG, por canto non impide unha futura fusión con caixas de fora da comunidade; non garante unha xestión transparente; non se compromete cunha política industrial sustentable e vencellada ao I+D+i, deixándoa nas máns dos seus órganos retores; non impide o mantemento das inversións especulativas xeradoras da burbulla inmobiliaria; non impide operacións en paraísos fiscais.

Rexeitamos a proposta de fusión entre Caixanova e Caixagalicia nos termos propostos por unha empresa consultora privada, porque non se garante o mantemento dos postos de traballo.

Rexeitamos a estratexia do PSOE e PP, supeditada ós intereses dos grandes bancos, consistente na oposición ás fuxións intraautonómicas, na desvinculación das caixas co desenvolvemento dun territorio, promovendo as fusións interautonómicas como paso previo para a súa total bancarización e posterior liquidación no panorama español dun modelo de institucións financieiras sen ánimo de lucro accionarial e competidoras coa gran banca.

Consideramos demagóxica a oposición á fusión das caixas galegas defendida polo alcalde de Vigo e PSdG, quens ó mesmo tempo defenden un SIP con caixas extraautonómicas (Caixa Cantabria por exemplo) que, inda mantendo formalmente a personalidade xurídica das caixas asociadas, na práctica suporía unha perda de control democrático sobre a asociación resultante, un ente sen referencia territorial viguesa ou galega.  Un SIP non garante por si mesmo os postos de traballo e adoece das mesmas carencias mencionadas aquí para a lei de caixas de Galicia.

Rexeitamos, pois, a manifestación covocada por Caballero para o día 9 como unha burda manobra chovinista para disfrazar a comentada estratexia do PSOE.

 

Relacionados