Concesión do Novo Hospital de Vigo

Santiago de Compostela, 28 novembro de 2012.- O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda presentou esta mañá un escrito por Rexistro unha solicitude para á Mesa do Parlamento de Galicia na que se solicita a copia completa do pliego de concesión da construcción do Hospital de Vigo, suxeito a financiación privada PFI, así como os contratos de paralización ou suspensión das obras e a autorización pola Xunta de Galicia.

O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda quered este xeito saber a situación real na que se atopa o proxecto ao tempo de ter información da paralización das obras e se a Xunta de Galicia autorizou ou non esta paralización.

 

Relacionados