Así quedan constituídas as comisións de En Marea no Parlamento de Galicia

Hoxe se constituíron as comisións no Parlamento de Galicia, que quedan:

 

Regulamento: Marcos Cal / Paula Quinteiro

Peticións: Magdalena Barahona

Estatudo dos Deputados: David Rodríguez (vicepresidente)

Control da Corporación da RTVG: Ánxeles Cuña / Paula Vázquez Verao (secretaria)

Relacións co Consello de Contas: Antón Sánchez / Manuel Lago

Institucional, Administración Xeral, Xustiza e Interior: Luís Villares / Carmen Santos

Ordenación Territorial, Obras públicas, Medio Ambiente e Servizos: Antón Sánchez (secretario) / Marcos Cal

Economía, Facenda e Orzamentos: Manuel Lago / Antón Sánchez

Educación e Cultura: Ánxeles Cuña / Luca Chao (secretaria)

Sanidade, Política Social e Emprego: Eva Solla / Paula Vázquez Verao

Industria, Enerxía, Comercio e Turismo: Juan Merlo / Francisco Casal

Agricultura, Alimentación, Gandeiría e Montes: David Rodríguez / Francisco Casal

Pesca e Marisqueo: Juan Merlo / Pancho Casal

Deputación Permanente: Luís Villares / Carmen Santos / Antón Sánchez / Ánxeles Cuña

 

Máis info: En Marea

 

Relacionados