Contra o ataque ao pobo sirio

Tendo en conta a guerra civil en Siria e a ameaza dunha inminente intervención militar, fora do mandato de Nacións Unidas, liderada polos Estados Unidos.

Tendo en conta que as intervencións militares, estean ou non avaladas polo Consello de Seguridade da ONU, crean situacións de emerxencia, como xa aconteceu na guerra da antiga Iugoslavia, Iraq, Afganistán ou Libia.

Tendo en conta que ningún conflito pode solucionarse co bombardeo á poboación civil que se pretende salvar, e que o uso da violencia so xenera máis violencia

Tendo en conta que a guerra responde ao negocio das multinacionais armamentísticas que presionan aos gobernos imperialistas, e non a unha verdadeira preocupación pola situación humanitaria da poboación.

Tendo en conta a falta absoluta de credibilidade de aqueles que nos enganaron dicindo que en Iraq existían armas de destrución masiva para xustificar o bombardeo a ese país, utilizando bombas de napalm, fósforo branco e proxectís de uranio empobrecido.

Tendo en conta que a intervención militar en Siria terá consecuencias irreparables para a poboación civil, como ocorreu en Iraq, Afganistán o recentemente en Libia, e que ademais pode ter un efecto en cadea na xa complicada situación en Oriente Próximo.

Por todo isto o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela propón ao Pleno do concello de Santiago a seguinte proposta de

ACORDOS

Primeiro. Solidarizase co pobo de Siria, que sufre desde fai dous anos unha guerra civil que se cobrou xa máis de 100.000 vítimas mortais e máis de 6 millóns de desprazados y refuxiados.

Segundo. Reiterar que a solución ao conflito en Siria debe pasar por esgotar as vías diplomáticas e pola contención do uso da forza por ambas partes, tanto por parte do goberno de Al Assad como por parte dos rebeldes, e por suposto, pola no intervención militar estranxeira.

Terceiro. Insistir na necesidade de destruír todo ol arsenal de armas de destrución masiva ABQ (atómico, bacteriolóxico e químico) a nivel mundial

Cuarto. Esixir unha investigación independente que realice unha verificación imparcial do uso de armas químicas contra poboación civil Siria, co obxectivo de que os seus autores, sexa quen sexa, asuman a responsabilidade penal destes actos criminais

Quinto. Facer un chamamento a apoiar todas as mobilizacións contra este ataque imperialista contra Siria e esixir unha solución pacífica do conflito para conseguir a paz entre os pobos.

Sexto. Esixir ao Goberno español que, non so non participe nesta intervención militar, senón que non permita o das bases militares ni do espazo aéreo a ningún país que pretenda atacar a Siria.

Relacionados