Costa da Mella

 

 

O espazo se atopa apuntalado dende hai case 6 meses, sen que se coñeza unha resolución ao respecto que permita albiscar outra opción diferente a pagar indefinidamente a unha empresa polo mero apuntalamento.

 

Non se gaña tempo, se perden cartos, sinalou Yolanda Díaz, ao urxir ao Goberno Municipal a adoptar unha dupla solución: dunha banda acometer as obras oportunas para garantir a estabilidade da construción, do muro e da bóveda, e doutra a asunción polo Goberno Municipal da decisión política de rehabilitar Costa de Mella.

 

Unha cidade como Ferrol non se pode permitir o abandono de deixar que as súas obras e equipamentos civís se veñan abaixo, mais cando agochan as magnificas posibilidades que ten Costa de Mella para ser un equipamento de primeira, unha peza que solde Ferrol Vello coa Magdalena, que achegue outra ferramenta de intervención cultural na cidade…

 

Esquerda Unida quere lembrar que no mandato pasado e no breve paso pola responsabilidade de cultura, acometeuse un concurso de ideas para determinar os posibles usos de Costa de Mella, reservándose unha partida orzamentaria – logo incumprida polo Goberno do PSOE en solitario – de 600.000 euros para comezar a rehabilitación.

 

EU pídelle ao Goberno do PP que asuma a decisión política valente de rehabilitar a peza e pór fin a súa degradación, que supón malbaratar o noso patrimonio  e ferir  á imaxe de conxunto da nosa cidade.

Relacionados