Creación de dous xulgados

Esquerda unida demanda a creación de dous xulgados na Coruña un do social e outro do mercantil. Na cidade de A Coruña existen na actualidade un xulgado de reforzo do social e un reforzo no eido mercantil. O incremento exponencial dos asuntos nas ordes social e mercantil saturan a capacidade resolutiva nesas dúas ordes xurisdicionais, na cal adoitan poñerse en xogo os dereitos básicos das persoas que se atopan en situación de desemprego, relativas o cobro de débedas por salarios impagados, indemnizacións por despedimento ou a mesma posta en cuestión dos despedimentos improcedentes ou nulos, así como as débedas das grandes empresas a pequenos provedores ou ás propias traballadoras e traballadores.

A Xunta de Galicia prefire manter unha situación provisoria con estes dous reforzos en troques de demandar a creación consolidada deles. Esa falla de interese deixa na incertidume a súa duración, ao punto de seren renovados ate hai ben pouco con carácter mensual. O reforzo do xulgado do social non tramita as execucións de sentenzas, as dita pero logo se derivan cara a outros xulgados do social, o que supón adiar a resolución e satura a xurisdición; ese bloqueo na execución das sentenzas fire as traballadoras e traballadores que restan atrapados nunha terra de ningures que fai quimérica unha xustiza equitativa e protectora da cidadanía traballadora.

A deputada de EU, Yolanda Díaz presenta unha proposición non de lei a través do grupo parlamentar de AGE avalada polas organizacións sindicais, colexio de avogados e procuradores e mesmo pola xuíza decana da Coruña, en relación coa necesidade de consolidar estes xulgados de reforzo na cidade herculina.

A Xunta non debe restar inactiva cando hai unha demanda tan necesaria como unánime e debe acollerse á capacidade legal recollida no artigo 29.2 da Lei Orgánica do Poder Xudicial (así como no artigo 20 da lei 30/98) para reclamar do goberno central os medios materiais e humanos precisos para administrar a xustiza no noso país.

O voceiro de EU-V, César Santiso, indicou que “os dados dos recursos e das execucións nos xulgados do social son elocuentes acerca da necesidade de consolidar os xulgados de reforzo: o xulgado do social 1, pasou de 360 recursos no ano 2008 a 428 o pasado ano; o social 2, de 352 a 371; o social 3, de 323 a 421; ou o social 4, de 195 a 392. Non cabe dúbida que o grao de profundización democrática da sociedade atópase directamente relacionado co funcionamento da Admón. de xustiza”.

 

Relacionados