Creación dunha normativa específica para actuacións musicais e monólogos

 

 

Este tipo de locais por expreso imperativo legal, (Art. 24 RD 2816/82, de 27 de Agosto) deben ter un plan de emerxencia e disponher dunha organización de autoprotección dos mesmos.

 

¿O concello dispón de normas especificas para tales actuacións? Se as ten ¿Cal é a causa de non facer cumprir a normativa?

 

Dende Esquerda Unida Solicitamos:

 

Creación de unha normativa específica para as actividades antes descritas. 

Modificar as licenzas.

 

Revisión dos locais onde se celebren actuacións culturais, musicais….

Adaptación dos Protocolos e medidas básicas para realizar espectáculos.

Relacionados