ruben perez.jpg - 4.56 Kb

Decálogo contra a especulación inmobiliaria

Rubén Pérez alertou que xa en 2007, durante o anterior proceso electoral ESQUERDA UNIDA denunciou que un pinchazo do sector do ladrillo sometería a un alto porcentaxe de cidadáns a una situación de crise e desemprego. Non é cuestión de dar máis licencias de obra senón orientar o sector da construcción o mantemento e rehabilitación do xa construido, o caso do casco historico de Vigo é bo paradigma delo. No século XIX permitiuse aos caciques e aos terratenientes aproveitarse do ensanche das cidades e iníciar un modelo de revalorizar o chan mediante cualificacións e recalificaciones que se foron prolongando ata os nosos días, permitindo na actualidade pelotazos, fundamentalmente a través de convenios que chocan coa ética pública, son inmorales e, o que é máis grave, converten o dereito cidadán á vivenda nun artigo de luxo inalcanzable par a maioría dos mozos e dos cidadáns. 

POR ISO EU-IU PROPÓN O SEGUINTE DECÁLOGO PARA PARAR A ESPECULACIÓN INMOBILIARIA

1.- Aplicar a Lei de Expropiación forzosa a todo o chan no que se vaia a desenvolver o plan, e en consecuencia, sobre o que se vaia a construír. Iso implica que se paga a justiprecio en función do seu valor agrícola-rústico, non en función do valor virtual que se lle outorga ao voo ou ao que se vai a construír encima.

2.- Eliminar a cualificación do chan; no chan débese construír ou non, en función da decisión da Comunidade correspondente, a través dos seus representantes, e expresada nos PXOM legalmente realizados. Redacción dun novo PXOM para Vigo

3.-Evidentemente haberá chan especialmente protexido por razóns medioambientales, paisaxística ou culturais, de acordo con criterios locais, autonómicos, estatais e europeos.

4.- Establecer que a obrigación de urbanizar corresponde á autoridade local expropiatoria, de acordo co plan legalmente aprobado.

5.- Promover que a autoridade municipal que ten que urbanizar contrate empresas especializadas en urbanizar e construír. Devandita actuación urbanizadora haberá que facela mediante contratos públicos, competitivos e transparentes.

6.- Prohibir os convenios urbanísticos, e flexibilizar ao mesmo tempo as modificacións do Plan, garantindo a transparencia e a participación cidadá.

7.- Reformar a normativa de incompatibilidades de concelleiras e alcaldes, de forma que se lle apliquen con matizaciones as normas sobre conflito de intereses e incompatibilidades que se aplican a altos cargos do Estado, por exemplo, a prohibición de traballar nos dous anos seguintes ao seu cese para empresas coas que tivesen relación durante o exercicio do seu cargo.

8.- Independizar a oficina de conflitos de intereses do Estado, do Goberno. Recoñecerlle a devandita oficina o dereito a solicitar datos a Facenda, Bancos, Notarios, Registradores, para a detección de casos de corrupción.

9.- Reforzar a fiscalía anticorrupción e as fiscalias de medioambiente, así como especializar xuíces nese ámbito.

10.- Reformar o financiamento dos concellos, adecuando ingresos a competencias realmente exercidas.

Estes puntos serán a referencia de EU-IU para a súa actuación institucional no Concello e no traballo político na rúa para defender o dereito a vivenda digna e asequible ás rendas dos traballadores.

 

Relacionados