urbanismo.jpg - 15.26 Kb

Deficiente mantemento de estradas

 

Opinión que o equipo de goberno, sobre o papel, comparte posto que, por exemplo, no punto 14 das medidas de goberno que, tanto o PSdG como o BNG, asinaron o 19 de xuño de 2007 pódese ler: “Mellorar a rede local de estradas e pistas de comunicación…”, pero unha vez máis, polas queixas que recibimos e polas novas aparecidas nos medios de comunicación, compróbase que as promesas deste equipo de goberno son meras palabras escritas nun papel.

 

Nesta ocasión é o periférico de Santiago o que demostra a mala xestión do equipo de goberno, posto que nin catro anos despois da reforma integral deste periférico, no que supostamente se adecuou o asfalto dos seus case 11 Km ás necesidades da cidade, compróbase que en moitos lugares o firme do asfalto é irregular ou case inexistente, por suposto, hai zonas onde non é o concello quen pode levar a cabo as obras necesarias, o que non lle exime da obriga de instar, exixir, por exemplo, a Fomento, que faga o necesario para velar pola seguridade viaria en Santiago, sobretodo, en moitos casos, dos motoristas.

 

Dende EU Compostela sempre se criticou a tan nefasta obsolescencia programada do capitalismo que busca, por exemplo, que a vida útil dos bens privados sexa a menor posible para fomentar o consumismo. Obsolescencia que xa é nefasta no ámbito privado, e que obviamente non pode rexer as medidas que se leven a cabo desde calquera administración pública, porque o Consello Comarcal de EU Compostela non comprende que en so catro anos poida haber estas graves deficiencias no firme deste periférico, se as obras realizadas por aquel entonces foron as adecuadas tanto nos materiais empregados como nos tempos de execución, e non un mero parche temporal para cubrir o expediente coas graves consecuencias que hoxe se poden ver, provocando que sexa necesario unha nova actuación que, se así se desexa, poder publicitar en esta época pre electoral.

 

Por último, por ser o máis importante, Esquerda Unida Compostela defende que en materia de tráfico rodado metropolitano calquera medida que se realice ten que ter como premisa primordial a redución dos vehículos que diariamente transitan polas distintas estradas da cidade, defendendo, unha vez máis, a elaboración de un Plan de Mobilidade Global e Sustentable económica e medioambientalmente que axude, non so a frear o deterioro do firme, se non a crear unha cidade máis habitable e cohesionada, e por suposto máis ecolóxica e con menor contaminación acústica

Relacionados