Derrubo nave do mercado

 

A nosa organización considera este derrubo como un primeiro paso real e efectivo no proceso conducente a abrir a nosa cidade ao mar. Reclamámoslle ao Partido Popular a que remate os flecos pendentes e acometa esta acción dando cumprimento a un mandato plenario.

 

Esquerda Unida sinala que neste caso hai razóns sobradas e que serven ao interese xeral para rematar con esta peza e polo tanto pedimos dilixencia para cumprir este mandato plenario. Non deixa de chamar a atención a celeridade coa que o PP fai de brigada de demolición de espazos simbólicos valiosos, caso da Fábrica de Lápis, e como noutros casos se producen dilacións que somentes dañan o interese xeral da cidadanía.

Relacionados