Apoio aos traballadores do fogar

 

O pasado 16 de xunho, a Conferencia Internacional do Traballo adoptou en Xenebra o primeiro Convenio e Recomendación sobre o “Traballo Decente” para os traballadores e traballadoras domésticos. Este avance normativo supón o primeiro paso ante a realidade de inxustiza e explotación que sofren cada día millóns de traballadores, na súa inmensa maioría mulleres e inmigrantes.

 

O Convenio reconhece que as traballadoras do fogar tenhen os mesmos dereitos fundamentais que tenhen todos os traballadores:

O dereito á liberdade de asociación e negociación colectiva.

A eliminación de todas as formas de traballo forzoso.

A abolición efectiva do traballo infantil.

A eliminación da discriminación en materia de emprego e ocupación.

 

Algúns gobernos xa manifestaron a súa vontade de ratificar este Convenio. As e os traballadores do fogar en Espanha deben contar con todo o noso apoio para reivindicar a ratificación e a incorporación do contido do Convenio á lexislación vixente. O goberno espanhol ten o deber de tomar medidas para asegurarse de que as traballadoras do fogar gozan destes dereitos fundamentais, en especial dunha protección eficaz contra toda forma de abuso, acoso e violencia, así como a equiparación dos seus dereitos laborais e de seguridade social.

 

Dende Esquerda Unida solicitamos:

 

Que o Pleno Guardés se pronuncie e ratifique esta proposta e faga chegar o acordo a Xunta de Galicia e Congreso dos Deputados.

Relacionados