Enmendas orzamentos

 

 

Aspectos centrais do traballo da formación política de esquerdas e ecoloxista son o saneamento, o sector naval, o ferrocarril e a conexión co porto exterior, asemade da vivenda e a rehabilitación, ámbitos nodais do desenvolvemento de Ferrol e que o proxecto gubernamental deixa sen consignacións orzamentarias ou con partidas testemuñais,  que non serven para atender ás necesidades reais da nosa cidade.

 

EU vai desenvolver  o traballo parlamentar de emenda e fará da consecución destas axudas públicas un elemento definitorio do noso apoio á proposta  de orzamentos xerais do Estado.

As emendas do Grupo Parlamentar de EU supoñen tanto un elemento necesario para o futuro da nosa cidade canto un estímulo económico necesario para producir a dinamización económica sustentable e xa que logo un reforzo nas políticas sustentables  de creación de emprego.

 

Neste proceso de elaboración de propostas para Ferrol, EU acentuará o traballo de relación co tecido asociativo da cidade encol de completar o abano de propostas para Ferrol e a súa cidadanía.

Relacionados