Esquerda Unida denuncia o gravoso investimento en obras para o Gaiás por parte do Goberno Galego

Esquerda Unida ten denunciado durante estes anos que a Cidade da Cultura é un buraco negro que devora tanto os investimentos como a acción política en materia cultural de Galicia. Agora, sabemos que o Goberno Galego ten previsto gastar outros 27 millóns en obras no Gaiás ata o ano 2021, un feito claramente vergoñento.

Abrir as portas do mausoleo fraguián cada día representa para a cidadanía galega un custo en mantemento de máis de 9.500 euros, case 4 millóns de euros ao ano. A iso temos que engadirlle o roubo que supuxo a súa construción que, duns iniciais 108,2 millóns de euros, pasou a significar case uns abraiantes e dorosos 500 millóns. E, como corolario, o funcionamento do chiringuito Fundación Cidade da Cultura que xestionará, en só tres anos (2019-2021), segundo o documento dos Orzamentos 2019, máis de 47 millóns, entre eles os 27 millóns previstos en investimentos. Un auténtico despropósito.

En definitiva, os 27 millóns en investimentos, así como toda a conta da que dispón a Fundación Cidade da Cultura, redundan no roubo, no desbaldimento de recursos que deberan redistribuírse e confirman que a CdC seguirá sendo unha lousa que sepultará as posibilidades do noso ecosistema cultural. Por iso, Eva Solla, coordinadora nacional de Esquerda Unida esixe que “o Goberno Galego mude de política cultural e que non invista nin un céntimo máis na Cidade da Cultura e que disolva a súa Fundación”.

Dende Esquerda Unida insistimos na necesidade de deixar de desbaldir cartos en obras para a Cidade da Cultura e na urxencia de que o Goberno reoriente os investimentos en actividades que representen nun maior beneficio social para a cidadanía, xa que “a cultura ten que servir para socializar e ser redistribuída por todo o territorio, algo que, dende a existencia do mausoleo fraguián é máis ben o contrario: só temos un centralismo cultural baseado no espectáculo e que non chega á cidadanía”, apunta Solla.

O enxendro de pedra, deseñado por Peter Eisenman, foi dende o seu comezo un impedimento para que Galicia puidese desenvolver un sistema cultural propio, que exerza de factor de cohesión social, polo que seguimos a precisar unha serie de liñas de actuacións e medidas que non afonden no desbaldimento de millóns nalgo que atenta contra do dereito do acceso á cultura da cidadanía galega.

Dende Esquerda Unida entendemos a cultura non como un ben de consumo, senón como un ben común e ferramenta de transformación social, polo que son precisas iniciativas como a Lei para a Adquisición e Goce da Cultura, máis coñecida como o Bono Cultural; iniciativas para o fomento da lectura e difusión de obras en galego; para que non se pechen museos coma o MARCO, para que o noso patrimonio cultural non se vexa sometido aos intereses espúreos do capitalismo. Reclamamos unha política cultural que garanta o dereito de acceso á mesma da cidadanía, que sexa considerada coma un servizo público fronte ás políticas centralistas e mercantilistas do Goberno do PP.

Relacionados