foampas.jpg - 5.45 Kb

EU traslada a FOANPAS as súas propostas en materia educativa

 

A dirección de FOANPAS espuxo a EU a súa reivindicación de que sexa a Xunta a través da Consellería de Educación a que xestione os comedores escolares, xestión que na actualidade recae na Federación de ANPAS e da da ANPA de cada un dos centros.

 

En calquer caso, e mestras sexa FOANPAS a que continúe xestionando os comedores, a federación  solicita do concello que se estableza por parte das Concellalías de Benestar Social e Educación un protocolo para os centros do concello na prioridade de admisión do alumnado nos comedores.

 

En relación ás condicións espaciais dos comedores, Mónica Touza estimou que un 80% dos comedores nos centros escolares de Vigo presentan necesidades de remodelación.

 

Así mesmo FOANPAS Vigo expresou a súa preocupación pola atención ao alumnado con necesidades educativas especiais, eido no que están atraballar constituíndo unha comisión para o asesoramento ás falmilias. A demandas de FOANPA neste eido céntranse ademáis de nunha mayor cantidade de recursos para a atención destes alumnos dentro e fora do horario lectivo, nunha mayor coordinación entre Educación e Sanidade.

 

Mari Carmen López e Roi Rodríguez, responsables da Área de Educación de EU Vigo sinalaron a coincidencia con FOANPAS en relación á asunción por parte da xunta da xestión dos comedores escolares, cuestión que figuraba no programa da coalición nas últimas eleccións autonómicas.

 

En coherencia coa postura defendida por EU na localidade durante os últimos meses criticaron que o goberno municipal destinou o groso dos recursos aportados polo Plan E a obras relacionadas co embelecemento da cidade, en vez de destinalo a gasto social, como podería ter sido a creación dun centro de inclusión social municipal en condicións, ou o un investimento a fondo na mellora dos comedores escolares do municipio.

 

Por último, e en relación á atención aos alumnos con dificultades educativas especiais, EU Vigo considera que a mellora desta é incompatible coas políticas neoliberáis que tanto Xunta coma goberno central promulgan como saída á crise (isto é  o adelgazamenteo dos recursos destinados ao mantemento dos servizos públicos), e reivindicaron a proposta de EU de dar unha saída social á crise a través da priorización do emprego e do sector público, que se financiaría a través da loita contra o fraude fiscal e a aplicación dunha fiscalidade progresiva.

Relacionados