Eva Solla denuncia as prácticas fraudulentas do Sergas en materia laboral

Eva Solla, deputada do Grupo Común da Esquerda e vicepresidenta do Parlamento de Galicia, volveu lembrar esta mañá na Comisión de Sanidade a situación de precariedade, sobre carga de traballo e temporalidade laboral que sofre o persoal dos servizos sanitarios polas duras políticas de recortes impostos polo PP. Eva Solla preguntou á directora de Recursos Humanos do Sergas, Margarita Prado, se considera que “a política laboral do Goberno é legal e axeitada e se respecta os dereitos laborais cando xa recibiu varias advertencias por parte de Europa, a Seguridade Social ou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)”.

“A realidade que sofre o servizo de saúde é intolerable de dunha constante precariedade que se evidencia nas sentenzas que se están a acumular por mor das prácticas fraudulentas que practica o Sergas á hora de facer contratacións en fraude de lei”, incide a deputada Eva Solla, “contratacións que van de luns a venres, despedindo ás persoas os sábados e os domingos ou, no caso de quendas rotatorias, despedindo ao persoal nos días libres”. Solla tamén incide na “práctica de concatenación de contratos e de contratación irregular”, corroborada polo Tribunal de Xustiza de Galicia nunha sentenza en contra do Sergas, “elementos moi grosos que se están a repetir en diversas sentenzas”.

A eliminación de postos de traballo mediante amortizacións dos mesmos e a escasa planificación nas ofertas públicas de emprego provocou unha perda de profesionais que afecta ao funcionamento do propio sistema e dificulta a coordinación dos servizos. Por iso, “hoxe preguntamos se os orzamentos que van entrar nesta cámara dentro dunhas semanas contemplan a necesidade de obter incrementos salariais para o persoal laboral, máis ofertas públicas de emprego e, por último, a necesidade de estabilización e mellora desta situación”.

Unha situación que afecta directamente á calidade asistencial que se presta nun servizo tan delicado como é o da saúde e vulnera tamén os dereitos laborais das traballadoras e traballadores, tanto en materia de abuso na temporalidade, tempos de descanso ou dereitos retributivos.

Solla preguntou tamén sobre cales foron as xestións feitas polo Goberno galego cos diferentes Gobernos centrais sobre a taxa de reposición dende a entrada en vigor da mesma ou se pensan dar cumprimento aos acordos retributivos acadados antes do inicio da crise.

Relacionados