Expulsión indirecta no CEIP de Arteixo

 

 

1.- Lamentar que hoxe 28 de febreiro o Consello Escolar tomara a decisión tremenda de solicitar o traslado desta alumna, unha maneira indirecta de expulsala do Centro, polo simple feito de utilizar un elemento que forma parte da súa cultura e relixión,  e que non pretende ofender a ninguén. Rematando así por concretarse unha actuación fondamente discriminatoria con esta persoa e a súa familia.

 

2.- Amosar a nosa solidariedade coa menor e a súa familia, que conta co noso apoio e asesoramento para o que precise. Animar a que se concreten os recursos xudiciais que vai emprender a familia no nome da menor fondamente agraviada e discriminada. Lamentar que as persoas que conforman o Consello Escolar do CEIP de Arteixo en representación da Comunidade Educativa dese Centro non foran capaces de superar as presións e enfrontamentos, para atopar unha solución razoable que permitira a continuidade da escolarización da alumna no centro educativo que lle corresponde.

 

3.- Lamentar e denunciar a actitude da Consellería de Educación, responsable primeira dos centros educativos da Comunidade Autónoma, pola súa indefinición, tibieza e falta de compromiso para propoñer unha alternativa, que a propia Comunidade Educativa do CEIP de Arteixo estaba disposta a aceptar e asumir, e mesmo solicitou en repetidas ocasións. Esa actitude provoca  ademáis o mantemento no tempo dunha situación de conflicto  que afecta de forma directa a unha menor e a súa familia. Finalmente  se a Consellería  opta  por apoiar esta medida discriminatoria, actuaría   dunha forma  gravemente irresponsable,  sen ter valorado tampouco  a importancia do mantemento da boa convivencia intercultural na localidade de Arteixo

 

4.-. Anunciar a Interposición, no caso de concretarse o traslado da alumna ou a expulsión da mesma,  dunha denuncia vía xudicial contra a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria por tolerar e respaldar  un comportamento discriminatorio cunha persoa por razón de cultura e relixión, cuestión que vai contra a propia Constitución Española e a Declaración Universal dos Dereitos Humanos.

 

5.- Poñer de manifesto o risco que supón  a  extensión deste tipo de actuacións que poderían  derivar nunha situación intolerable de separación de alumnado por crenzas relixiosas ou culturais, contrario aos máis elementais principios democráticos e de salvagarda dos dereitos humanos.

Relacionados