Habilitar espazo para contenedores

 

Na citada intersección, existen na actualidade contenedores de residuos orgánicos e envases, non así de vidro, papel e aceite doméstico.Na mesma, tamén se depositan os enseres os días marcados para a súa recollida.

Dado que esta intersección entre Rilo-Souto da Cana, é un espacio morto na actualidade  que so sirve para convertirse en vertedoiro incontrolado e para que crezca a maleza.Dende o noso grupo municipal, propoñemos ó goberno  que faga as xestións oportunas para axustar o terreo á rasante  do vial, colocar os contenedores dos que carece (vidro,papel e aceite doméstico), así como habilitar o espacio necesario para o depósito dos enseres, sin que estos invadan a estrada.

Relacionados