Hai necesidade dun taxi adaptado

 

Plantexamos tamén, a necesidade de que se incluise o servizo nocturno localizado, despois dun debate tódolos grupos acordamos deixar esta proposta para un regulamento posterior e non incluilo no prego de adxudicación.

Dende o GM de EU-IU demandamos do goberno municipal sensibilidade para coas persoas maiores e de reducida mobilidade e que apoie a proposta plantexada polo noso grupo para que se inclúa no prego de adxudicación a obligatoriedade de que a praza sexa de autotaxi adaptado, así como que o procedemento sexa aberto dada a situación de crise económica que existe neste momento o que obrigaría a dispor dunha cantidade importante de cartos para poder concursar.

Relacionados