Lei de costas na Comisión Europea

 

Tras a exposición dos peticionarios, interveu en primeiro lugar Willy Meyer, vicepresidente da Comisión de Peticións, que sinalou que Equerda Unida non está en contra da Lei de Costas, en tanto que o seu propósito é a protección do litoral.

 

Meyer afirmou que non se trata de entrar nun debate sobre o interese xeral da propiedade. A costa española é unha das máis agredidas. Para EU é moi importante a ordenación do territorio e a protección do litoral, pero denunciamos que a súa aplicación é arbitraria e asimétrica, non ten en conta o patrimonio histórico e se está a actuar contra os máis modestos. Estase utilizando unha dobre rapadoira, afirmou o eurodeputado “fomos testemuñas nesta Comisión de que a aplicación da Lei de Costas é caprichosa e arbitraria, pois non se utiliza o mesmo patrón con grandes urbanizacións e complexos hostaleiros que con primeiras residencias e poboados que sempre conviviron de forma sostible co litoral”.

 

O eurodiputado de Esquerda Unida instou a “estudar a recolocación de sectores populares que perderon da noite para a mañá a súa primeira vivenda” e “a contemplar indemnizacións apropiadas”. Asemade propuxo que as queixas relativas á Lei de Costas seguisen abertas para facilitar a resolución e analizar os casos nos que se cometeron abusos. Por iso, expuxo á Comisión que remitise unha carta ás autoridades españolas interesándose por todos estes casos, proposta que foi aceptada.

 

Para Esquerda Unida, tense que regular de forma efectiva a protección do litoral, pero a Lei de Costas non é coherente cos obxectivos que busca, dado que está afectando a poboacións tradicionais e está castigando aos habitantes de pequenos pobos costeiros que sempre conviviron de forma sostible co mar e os seus ecosistemas. Mentres proliferan grandes hoteis e urbanizacións de segunda residencia por toda a costa española que representan un modelo económico insostible e sobre as que non se está a aplicar a dita lei, prodúcense derribas de pequenas vivendas, primeiras residencias, que son precisamente as construcións que teñen un menor impacto ambiental.

Relacionados