Loitemos polos nosos dereitos

 

REFORMA LABORAL:

 

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela considera que a recente aprobación da reforma laboral aumentará o número de desempregados, agravando as desigualdades xa existentes entre homes e mulleres.

 

A reforma das pensións, que alonga os anos de cotización, para ter dereito a pensión máxima perxudícanos especialmente ás mulleres, que sufrimos unha maior precariedade laboral. A penas, un 23,5 % das traballadoras galegas de 65 anos cotizaron os 38,5 anos precisos para percibir a xubilación íntegra.  As mulleres galegas cobramos en torno a un 23 % menos que os homes polo mesmo traballo. A reivindicación de A IGUAL TRABALLO IGUAL SALARIO é aínda hoxe unha demanda por conseguir.

 

A posibilidade de que os empresarios modifiquen unilateralmente os horarios e quendas de traballo, otourgalles un poder que ameaza o acadado no ámbito da conciliación laboral-familiar afectando principalmente ás mulleres, dificultando o acceso ao ámbito laboral debido os roles sociais preestablecidos dos que parece gustar o presente goberno.

 

EDUCACIÓN E DEPENDENCIA:

 

Estanse a recortar os servizos que conformaban o noso xa fraco estado de benestar (educación, servizos sociais e igualdade). Fronte  a supresión de prazas e peche de centros de educación infantil que está a levar a cabo o PP, dende o Consello Comarcal de EU Compostela reclamamos a ampliación, universalización e gratuidade destes.

 

A paralización da Lei de Dependencia provoca que sexamos as mulleres as que maioritariamente realicemos o coidado das persoas dependentes, provocando unha maior feminización nos traballos non remunerados no ámbito doméstico.

 

VIOLENCIA DE XÉNERO E POLÍTICAS DE IGUALDADE:

 

Dende Esquerda Unida Compostela reivindicamos que os recortes non afecten ás áreas de igualdade e aos plans de prevención de violencia de xénero. O peche de centros e lugares de acollida para mulleres en risco, como o de Compostela e outros concellos, obriga ás persoas con poucos recursos e vulnerables a desprazarse a outros termos municipais para recibir axuda.

 

Coa escusa da crise o goberno da Xunta suprimiu o SGI (Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller) desmantelando políticas de igualdade nun momento especialmente crítico para as mulleres.

 

LEI DE ABORTO: A DECISIÓN É NOSA NON DO GOBERNO

 

EU Compostela advirte que o retroceso provocado pola revocación da Lei da Interrupción Voluntaria do Embarazo e as trabas o acceso a pílula postcoital devólvennos a unha situación aínda máis precaria que a existente en 1985, limitando a nosa liberdade ó suprimir o noso dereito de  decisión e convertendo a maternidade nunha imposición, non nunha opción. A ilegalización ou persecución e algo que xa parecía superado na  sociedade na que vivimos e o actual goberno está a instigar.

 

AS ANTERIORES XERACIÓNS LOITARON POR NÓS,

LOITEMOS NÓS POLAS SEGUINTES

 

MULLERES DE ESQUERDA UNIDA COMPOSTELA

Relacionados