Marquesiña Avda. Lugo

E máis que obvio que debido o tempo de Santiago as marquesiñas cumpren unha función de protección, por exemplo da choiva, que os veciños e veciñas demandan á hora de esperar o autobús.

Mais dende o Consello Comarcal detectamos a errónea colocación da marquesiña que está situada na Avda. de Lugo, a carón da residencia de estudantes teniente general Barroso.

En primeiro lugar non consideramos correcta a súa colocación porque obriga a calquera persoa que desexe utilizala a ter que invadir obrigatoriamente o carril da estrada, por onde circulan os vehículos, co perigo que pode conlevar.

Sendo xa grave isto, resulta que calquera usuario con mobilidade reducida ten moi complicado, por non dicir case imposible en algúns casos, poder utilizar esta marquesiña pois se ve obrigado a baixar bordos elevados.

É obvio que o Concello debe buscar unha solución, podendo ser, por exemplo, unha destas solucións a colocación dunha nova marquesiña que permita o acceso por outro lugar que non sexa o frontal.

Tamén sería avaliable como solución factible, o de comprobar a posibilidade de anchear a beirarrúa uns metros máis arriba de onde está colocada esta marquesiña, aproveitando un anaco de estrada que está debidamente sinalizado como lugar prohibido de tránsito para vehículos.

Podendo colocar debidamente neste novo tramo de beirarrúa unha nova marquesiña de fácil acceso para todas as persoas, que non obrigue a invadir a estrada, situando o lugar da parada do autobús ao carón esquerdo desta nova marquesiña, sen prexudicar en ningún momento o tránsito fluído nesta avda. da cidade.

Por último pedimos ao Concello que leva a cabo un estudo pormenorizado das marquesiñas existente para avaliar posibles trocos necesarios para a súa mellora, ou lugares onde a pesares de haber parada de autobús non existe marquesiña e debería estar habilitada, como é o caso do Hórreo diante da estación de ferrocarril e do ambulatorio médico

Relacionados