Mellorar mobilidade

Esiximos ao actual goberno do PP, como xa fixeramos co anterior do PSdG e BNG, que non deixe no esquecemento o necesario proxecto do tren de proximidade, e impulse unha estación intermodal, mais aló da inevitable chegada do AVE, na que se integre o transporte ferroviario de proximidade e media distancia, co transporte público en autobús tanto para fóra da cidade como o urbano.

Dende o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela consideramos que as magnas obras en infraestruturas non só non solucionan o problema, que é o elevado uso do vehículo privado, cos custos medioambientais e enerxéticos que provoca, senón que constitúen un verdadeiro efecto chamada para o uso do vehículo privado que, amais do inxente gasto de cartos públicos, só conseguen trasladar o problema do tráfico rodado dun punto a outro da cidade, como claramente se reflicte na ocorrencia do actual goberno local de “suprimir” con barreiras de plástico e metal unha rotonda na que desemboca o tráfico dese custoso túnel que, como moito, conseguiu aliviar o tránsito nun punto da cidade pero que claramente se mostra ineficaz como solución a este problema.

Por todo isto dende EU Compostela volvemos a reclamar que calquera medida que se tome na cidade para solucionar o problema do tráfico rodado ten que ir encamiñada a conseguir a diminución deste tráfico, non a que transite por outros puntos da cidade, polo que demandamos, por enésima vez, que contando coa participación veciñal e de asociacións se leve a cabo a elaboración dun plan global de mobilidade, que abranga dende o tren até a bici, e que, ademais de ser sustentable economica e medioambiental, consiga o cambio que Santiago precisa.

Relacionados