Moción fora de ordenación

 

A distribución por rúas sería a seguinte, segundo o noso estudo

 

 

 

RUA

Edificios Fora ordenacion

Total edificios

%

 Fora Ordenación

Cantón de Cora

2

11

18%

Avda do Mar

22

46

48%

Real

13

42

31%

Galicia

11

29

38%

María

20

61

33%

Eira

1

6

17%

Barral

8

13

62%

Catro Ventos

4

16

25%

Pixigo

2

5

40%

Cano

5

12

42%

Cotellón

3

7

43%

Corzas

0

1

0%

Peteiro

2

5

40%

Lousido

8

23

35%

S.Telmo

8

19

42%

S.Fernando

7

17

41%

Alta

5

12

42%

Apelón

6

12

50%

Seixo

15

68

22%

Total

142

405

35%

 

 

As consecuencias do fora de ordenación para os veciños/as sería:

1.- O valor da edificación se reduciría.

2.- Non poderán ser admitados en garantía para préstamos ou créditos hipotecarios.

3.- O Concello comunicaría ó rexistro da propiedade, as limitacións e condicións especiais na concesión de licencias en edificios de fora de ordenación.

 

 

Polo cal, o concello pleno

 

ACORDA:

1.- Que na comisión de urbanismo e industria, nun tempo non superior a tres meses, se adopte un criterio  sobre os motivos polo cal unha edficación esta  fora de ordenación no casco antigo da Vila de Mugardos e o Seixo .

Relacionados