Moción incremento do SMI

 

O Goberno do Estado intenta transmitirnos que conxelar un dos salarios mínimos máis baixos da Unión Europea, é unha medida de austeridade coa que se pretende loitar contra a crise económica, cando en realidade a nivel de datos macroeconómicos non ten influencia.


Desta forma ponse freo a unha tendencia alcista do salario mínimo o cal revalorizouse anualmente en máis do 4% desde o ano 2001 ao 2009. É a primeira vez en 45 anos en que o salario mínimo conxélase. Esta renda foi creada en 1963, e durante tres anos non variou; pero desde 1967 sempre foi subindo, aínda que fose menos da inflación prevista. Foi en 1980, co Estatuto dos Traballadores, cando se estableceu a súa revisión anual, previa consulta con sindicatos e patronal.

 

Esquerda Unida propón que o Concello inste ao Goberno central a anular e deixar sen efecto a conxelación do salario mínimo interprofesional, medida que prexudica ás rendas máis baixas que perderán poder adquisitivo durante o ano 2012, polo que rexeitamos de forma enérxica esta conxelación salarial que castiga ás persoas que se atopan en peor situación.

 

No ano 2009 existían máis de 183.000 persoas con salarios iguais ou inferiores ao SMI, cantidade que se incrementaría notablemente si se tivera en conta os miles de traballadores e traballadoras que non teñen convenio colectivo e cuxas condiciones de traballo son, polo tanto, máis difíciles de controlar.

 

O grupo municipal de Esquerda Unida – Os Verdes rexistrou unha moción na procura de que o SMI se incremente en igual porcentaxe ao que subiu a inflación para que as familias traballadoras máis desfavorecidas non sigan a perder poder adquisitivo. Algo que está a suceder nos dous últimos anos debido a que o Índice de Prezos ao Consumo subiu máis que o SMI, así mentres a inflación situouse en torno ao 1,8 e o 3,3% o SMI o incrementouse tan so un 1,5% e un 1,3% respectivamente.

 

Vemos como, novamente, o Goberno do Estado volve facer recaer os axustes contra o colectivo máis desfavorecido. Un colectivo que ten que facer fronte ás necesidades básicas da súa vida cun salario de 8.979,60 euros anuais moi por baixo do salario medio bruto en España, que é de 22.511 euros anuais, e por suposto, moi por baixo do salario dun deputado que, por pór un exemplo, utilizamos o caso de Jesús Pousada, o novo Presidente do Congreso, cuxo salario supera os TRECE MIL EUROS MENSUAIS.

 

O voceiro de EU-V, César Santiso, indicou que “aqueles que non apoien esta moción están desacreditados para falar de xustiza social, pois serán cómplices de que este ano a moitos coruñeses se lles conxelen os exiguos 641,40 € de salario mínimo, un salario que é menos da metade do francés situado nos 1.365 €”.

 

César Santiso subliñou que o SMI foi perdendo peso sobre o salario medio, afastándose do obxectivo do 60% do salario medio neto establecido pola Carta Social Europea, un obxectivo que suporía un salario mínimo de 1.026,43 euros ao mes.

 

Relacionados