costa de santa isabel. foto 4bisbis.jpg - 132.33 Kb

Moción pasamán en Santa Isabel

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela considera que o Concello debe garantir a seguridade das persoas que transitan polas beirarrúas da cidade.

 

Como, por exemplo, xa remarcaramos en mocións como a construción de beirarrúas na rúa Divina Pastora ou no Burgo das Nacións, nesta ocasión detectamos  un claro fallo de seguridade para as persoas nunha beirarrúa situada a altura do número 9 do campo de Santa Isabel.

 

Como se pode comprobar facilmente hai un considerable desnivel entre a entrada a esta casa e a beirarrúa pola que deben transitar os veciños e veciñas, polo que para evitar o perigo dunha caída, e as súas consecuencias para a integridade física das persoas, bastaría coa instalación dun pasamán, que ademais podería axudar a descender os chanzos que hai no remate da beirarrúa. Por suposto se se considera que hai outras medidas para evitar os posibles accidentes sería bo poñela en funcionamento o antes posible.

 

Por último, sen ser o máis importante, cómpre destacar que non sería a primeira vez que os Concellos son obrigados a pagar unha indemnización a unha persoa que sufriu algunha lesión debido o defectuoso estado ou inseguridade nas beirarrúas das cidades, polo que, obviamente sen ser o motivo principal, sería aconsellable a actuación nesta beirarrúa para evitar accións punitivas contra as arcas municipais.

 

Por todo isto o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela propón ao Pleno do concello de Santiago a seguinte proposta de

 

ACORDOS

 

Primeiro. Efectuar as pertinentes medidas de seguridade para atallar o problema detectado na beirarrúa situada a altura do número 9 do campo de Santa Isabel.

Relacionados