Moción radar vial SC-21

Por exemplo entendemos que o uso de radares para o control de velocidade debe de guiarse co obxectivo de evitar accidentes debidos ao rebasamento da velocidade máxima permitida en tramos de accidentalidade probada.

Por tal motivo o Consello Comarcal de EU Compostela quere mostra-la súa desconformidade co emprego de máis de corenta mil euros das arcas públicas (41.052), para a instalación dun cinemómetro fixo no Túnel do Hórreo.

Desde a apertura do túnel, hai xa máis dun ano, só temos constancia publicitada polos medios de comunicación, dun accidente ocorrido en decembro do 2012 por un vehículo presuntamente conducido polo seu sustractor. Aínda que diferentes medicións cun cinemómetro móbil reflicten que hai conductores imprudentes que non respectan a velocidade indicada, segundo unha recente información, de 700 vehículos controlados, só 6 foron obxecto de denuncia, o que supón un 0,85% dos casos

Pola contra recentemente tivemos novas na prensa debido a un estudo por parte do RACC (Real Automóvil Club de Catalunya), polo que o tramo máis perigoso de toda a rede viaria española radicábase no vial SC-21 que une a N-634 desde a rotonda de acceso ao Aeroporto de Lavacolla, coa Autovía A-54 (Avda. Camilo José Cela)

Dende o Consello Comarcal de Esquerda Unida, convencidos de que o obxecto disuasorio dos radares debe de concentrarse en evitar accidentes, consideramos que, de só ser posible a instalación dun cinenómetro, este debería estar onde as estatísticas indican que é necesario para evitar accidentes

Por todo isto o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela propón ao Pleno do concello de Santiago a seguinte proposta de

ACORDOS

Primeiro. Instar a instalación dun cinemómetro no vial SC-21.

Relacionados