Moción regulación do tráfico por obras

 

Na nosa cidade, dende o 30 de xuño, a rúa Campo do Cruceiro do Gaio está pechada ao tráfico pola realización de obras de reurbanización, por este motivo a saída en coche desde o Campus Vida cara a rúa Galeras faise complicada, facendo inevitable sufrir unhas retencións importantes na Avda. de Coruña para saír á rúa de Rosalía de Castro e subir cara a Alameda.

 

Outra posible alternativa para o tráfico rodado da nosa cidade está tomando, na rúa Carballeira de San Lourenzo, a Corredoira dos Muíños para chegar ao Carme de Abaixo, pero debido a pouca anchura que ten esta estrada, e ao ter os dous sentidos, faise moi complicado o tránsito dos vehículos en ambos sentidos á vez, obrigando neste caso a manobras que ralentizan o tráfico nesta zona da cidade.

 

Por todo isto, o consello comarcal de Esquerda Unida Compostela propón ao Pleno do concello de Santiago a seguinte proposta de

 

ACORDOS

 

Primeiro. Dotar a Corredoira dos Muíños e o Rueiro das Figueiriñas dun sentido único

 

Segundo. Prohibir o acceso mediante sinalización vertical dos vehículos en sentido entrada do Rueiro de Figueirñas ata a rúa Carballeira de San lourenzo.

Relacionados