Moción teléfono e censo

Como é obvio, o primeiro paso para poder prestar, con calidade e eficiencia, estes servizos públicos para o benestar da cidadanía, é necesario coñecer as necesidades que ten a sociedade compostelá para poder actuar en consecuencia.

Un dos medios para poder acadar este obxectivo de saber a realidade da veciñanza de Santiago, sería a creación dun teléfono municipal de emerxencias sociais nas que persoas que coñezan ou padezan unha situación de vulnerabilidade (física, psíquica,económica ou social) a poidan expoñer.

Por suposto para o grupo de políticas sociais de EU Compostela esta, como calquera medida que se propoña, ten que contar co pertinente debate e participación do tecido social da cidade que teña interese en colaborar, e, por suposto, este teléfono municipal é de carácter informativo onde as veciñas e veciños poidan indicar os problemas que detectan, en ningún caso se trata dun mecanismo de denuncia, vixilancia ou control da cidadanía.

Mais non so acadar a información necesaria da realidade social da cidade é suficiente, faise preciso que de cara a conseguir unha maior xustiza social en relación coas políticas sociais que dende o concello se aplican, este se dote dun instrumento que permita unha redistribución o máis xusta e equitativa posible de devanditos recursos, mediante un censo voluntario que, avalado por un estudo socio-económico realizado por persoal municipal e polos axentes sociais que na localidade traballan no campo da axuda social, impida calquera tipo de discrecionalidade na aplicación destas políticas.

Os obxectivos deste censo de carácter voluntario, ademais dos que poidan decidirse a través da participación cidadá para a súa creación, serían poder actuar con rapidez e concreción en cada caso estudado, posto que ao coñecer a realidade concreta da persoa que necesita axuda pódese, mediante os protocolos establecidos, encamiñala cara o servizo público ou axente social que poida satisfacer as súas demandas.

Outro obxectivo sería poder utilizar a información obtida para avaliar as necesidades de mellora ou creación que se deben ter en conta para mellorar os servizos públicos que presta este Concello.

Por todo isto o grupo de traballo de políticas sociais de Esquerda Unida Compostela propón ao Pleno do concello de Santiago a seguinte proposta de

ACORDOS

Primeiro. Que, tralo pertinente debate e participación, se cree o teléfono municipal de emerxencias sociais.

Segundo. Que se se leve a cabo o pertinente traballo de campo por parte dos servizos sociais, en colaboración con outras institucións sociais da cidade, co fin de elaborar un censo de persoas en situación de vulnerabilidade (física, psíquica, económica ou social), que voluntariamente se presten a formar parte deste servizo municipal.

Relacionados