Moción touradas

 

Para nós é totalmente inaceptable considerar a tortura e a morte como forma de diversión, aínda que respondan a unha tradición enraizada dende fai séculos.

 

Entendemos que temos que avanzar nos dereitos dos animais, para evitarlles sufrimento inútil e menos por diversión; recordando a frase de Gandhi: “Un país, unha civilización pódese xulgar pola forma en como trata aos seus animais”.

 

Por todo isto, o consello comarcal de Esquerda Unida Compostela propón ao Pleno do concello de Santiago a seguinte proposta de

 

ACORDOS

 

Primeiro.  Manifestar o apoio do Concello de Santiago á declaración de principios que se expón na lei de protección dos animais 1/93, do 14 de abril, a cal considera os animais como organismos dotados de sensibilidade física e psíquica e, polo tanto, suxeitos a gozar ou sufrir.

Segundo.  Que Santiago declárese cidade contraria ás corridas de touros e amiga dos animais.

Terceiro. Que o Concello de Santiago non sexa cómplice dun espectáculo cruel como o das corridas de touros nin de ningún outro espectáculo onde se torture a animais.

Cuarto.  Que o Concello de Santiago non permita os anuncios nos medios públicos municipais de corridas de touros nin de ningún outro espectáculo que produza a morte e/ou a dor a animais e que, tamén, téñase en conta esta moción cando se regule a publicidade en espazos públicos.

Quinto.  Instar á Xunta de Galicia a prohibir as corridas de touros e todos aqueles espectáculos onde se produza a morte ou a tortura dun animal.

Sexto.  Facer chegar este acordo á Xunta de Galicia, á plataforma Galicia, Mellor Sen Touradas e aos partidos políticos presentes no Parlamento de Galicia.

Sétimo. Publicitar estes acordos a través dos medios públicos municipais

Relacionados