Moción vehículos eléctricos

 

Por ese motivo xa presentaramos o 30 de outubro do 2009 unha moción na que pedíamos ó Concello acollerse ó Plan de Activación do Aforro e a Eficiencia Enerxética 2008-2011 co obxectivo de substituír os vehículos municipais antigos por vehículos eléctricos.

Transcorridos máis de tres anos desta moción en Galicia existen en torno a medio centenar de electrolineras, o que, en palabras do conselleiro de Economía e Industria, coloca á nosa comunidade “á vagarda da electromobilidade”, o malo desta situación é que a finais de 2012 só se venderon en Galicia catro automóbiles eléctricos.

Sen obviar que o eixo central debe ser o fomento dun novo modelo de transporte público colectivo, o que acredita esta situación é que se require o compromiso das distintas institucións para fomentar o necesario cambio de vehículos de combustión polos eléctricos, xa sexa con medidas prácticas que levar a cabo como coa elaboración de campañas informativas

Por todo isto o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela propón ao Pleno do concello de Santiago a seguinte proposta de

ACORDOS

Primeiro. Que o concello se comprometa a que cando sexa necesario mudar os vehículos municipais da cidade, estes sexan eléctricos

Segundo. Que concello faga campañas informativas sobre os beneficios para o medio ambiente deste tipo de vehículos, ademais de que facilite a súa venda en todo o posible.

 

Relacionados