Mocións nos concellos para concesión de asilo político a Hassanna

O pasado 19 de xaneiro fíxose público o auto de resolución da solicitude de asilo político en España do mozo activista saharauí de DD.HH. e defensor do dereito de autodeterminación do Pobo Saharauí recoñecido pola lexislación Internacional saharaui Hassanna Aalia, no que se lle comunica a denegación da protección e anúnciaselle a saída obrigatoria do territorio español, dándolle un prazo de 15 días para abandonar o Estado español, pese ao castigo que lle espera e o risco real de ser torturado si regresa ao Sahara Occidental baixo ocupación de Marrocos.

Hassanna é un mozo saharaui de 26 anos nado no Aaiún que solicitou o asilo político en xaneiro de 2012, tras decatarse que o seu nome figuraba na relación de acusados que ían ser xulgados en Rabat por un Tribunal Militar polos feitos do Gdeim Izik. Hassanna estaba nese momento en España, non por estar perseguido polo seu activismo en favor da causa saharaui, senón para estudar cunha beca que lle foi concedida para aprender español. A lei española que regula as condicións para a solicitude de asilo político establece cláusulas e prazos excepcionais cando as circunstancias que xustifican a petición débanse a causa sobrevida no país de orixe, como sucedeu neste caso.

Hassanna Aalia figura no Sumario de Instrución do Tribunal Militar Permanente para a Forza Armada do Reino de Marrocos, xunto con outros 24 acusados, todos civís. Foi xulgado en rebeldía e a tenor da súa condena a cadea perpetua nunha sentenza que foi lida ante observadores de Human Rights Watch e Amnistía Internacional, entre outros, existen sobrados motivos para determinar que o retorno de Hassanna ao Sahara Occidental suporía un risco real para a súa integridade física.

Pero o Ministerio do Interior denegou a súa petición, malia que contaba cun contundente informe de ACNUR, que apoiaba a solicitude en virtude das circunstancias excepcionais de Hassanna Aalia, recoñecendo o seu activismo, as detencións que sufriu, os malos tratos, o acoso e a presión á que foi sometido por parte da policía marroquí, e a tortura da que foi obxecto. A primeira vez que foi torturado tivo lugar en outubro de 2005, cando tiña 17 anos, por participar nunha manifestación pacífica á saída da escola. Estivo dous días retido e, segundo declarou Hassanna, “os maltratos comezaron na mesma rúa onde fun arrestado e seguiron dentro do vehículo. Xa en comisaría, espíronme, colgáronme boca abaixo durante varias horas e non me deixaron beber auga”.

Interior denegoulle a protección internacional porque na sentenza escrita non figura o nome de Hassanna entre os condenados, aínda que os observadores internacionais confirmaron que si foi nomeado na sala cando se leu o veredicto a cada un dos acusados. Por esta razón, o Estado español considera que hai un procedemento penal inconcluso e, aínda que non o di expresamente, no fondo está avalando a validez dun xuízo que foi denunciado polas máis importantes organizacións internacionais de defensa dos Dereitos Humanos por non ofrecer garantía algunha aos procesados.

Por todo iso, Esquerda Unida está a presentar nos concellos e tamén a nivel estatal a petición de asilo político a Hassanna Aalia dado que o seu retorno ao Sahara Occidental supón un risco real para a súa integridade física.

Dende o Parlamento Europeo, a eurodeputada de IU, Paloma López deu traslado do caso de Hassanna á comisión europea, onde puxo en dúbida que o goberno do PP estea a respectar, con esta denegación de asilo, os “mínimos” que establece o Sistema Europeo Común de Asilo.

Esquerda Unida entende a solidariedade e a cooperación como as bases do  internacionalismo da esquerda real, e apoia a loita do pobo saharauí así como denuncia o papel que o goberno de España e da UE que renuncian a exercer a administración do proceso de descolonización por intereses espúreos coa potencia ocupante, o goberno de Marrocos. Nestes días, Hassanna visitará o parlamento galego para reunirse co intergrupo do que forma parte o deputado de AGE, Xabier Ron.

Relacionados