Modificación das ordenanzas fiscais

O coordenador local de EU en Vigo, Rubén Pérez, presentou hoxe no rexistro do Concello de Vigo unha serie de propostas de modificacións das tasas e ordenanzas fiscais co fin de “facelas máis sociais” e fiscalmente redistributivas da riqueza.

EU considera que o IBI, que supón máis de 50 millóns de euros dos 83 que se recaudan por esta vía, ten que bonificarse en canto ao número de fillos e ao valor catastral da vivenda e ampliar o catálogo do tipo de gravamen existente para que sexa un imposto equilibrado en canto a uso do inmoble, evitando que a vivenda dun traballador teña o mesmo que o dun inmoble con uso lucrativo como fan moitos gobernos municipais progresistas no estado español.

EU lembra que siguen sen crearse ordenanzas de importancia para o termo municipal de Vigo como a ORDENANZA DE PROTECCIÓN ANIMAL que EU pretende elaborar con colectivos animalistas da comarca.

EU considera que a pesar do marxe que o RDL 2/2004 de 5 de marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e 49 da Lei 7/85, o concello de Vigo ten marxe de manobra para evitar que os precios e tasas públicos se disparen e mesmo que se amortice o impacto con rebaixas en canto a renda ou situación laboral.

Relacionados